Finansowanie

Jasna przyszłość!

Nie posiadasz środków na własną elektrownię słoneczną?

Teraz to już nie problem!

Pozyskamy finansowanie za Ciebie, a miesięczna rata za instalację może być nawet niższa od Twojego obecnego rachunku za prąd.

Fotowoltaika dla Ciebie

Program przeznaczony dla istniejących lub nowo wybudowanych domów na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Program “Mój Prąd”

Kup instalację fotowoltaiczną i zyskaj nawet 5000 zł dotacji.

Leasing

Finansowanie instalacji fotowoltaicznych jako leasing finansowy, operacyjny lub pożyczka leasingowa.

Bądź niezależny energetycznie

Program „Fotowoltaika dla Ciebie”

Profesjonalny projekt instalacji fotowoltaicznej

Podłączenie do sieci elektrycznej

Uruchomienie i sprawdzenie pracy instalacji

Profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny

Zbuduj elektrownię słoneczną bez wykładania środków własnych w programie “Fotowoltaika dla Ciebie”.

Program przeznaczony dla istniejących lub nowo wybudowanych domów na zakup i montaż instalacji fotowoltaicznych.

Program „Fotowoltaika dla Ciebie” to nic innego , jak finansowanie własnej instalacji fotowoltaicznej za pomocą preferencyjnego kredytu, który umożliwia zakup oraz montaż i uruchomienie elektrowni słonecznej bez wykładania środków własnych. Inwestycja we własną instalację fotowoltaiczną to korzyśćnie tylko dla Ciebie, ale również Twoich rachunków oraz środowiska naturalnego. Energia pozyskiwana ze Słońca jest darmowa i całkowicie odnawialna, a jej zasoby są praktycznie niewyczerpalne. Dzięki dobrze dobranej i zainstalowanej instalacji fotowoltaicznej, Twoje rachunki za prąd będą niższe nawet o 90%.

Pozyskamy środki za Ciebie oraz wykonamy:
 • Profesjonalny projekt instalacji fotowoltaicznej
 • dostawę i montaż paneli fotowoltaicznych
 • podłączenie do sieci elektrycznej
 • uruchomienie i sprawdzenie pracy instalacji
 • przekazanie do eksploatacji
 • profesjonalny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny
Zalety programu “Fotowoltaika dla Ciebie”
 • Oprocentowanie ok 3,6% skali roku
 • Okres finansowania od 2 do 10 lat
 • Maksymalna wartość inwestycji 80 000 zł
 • Stały abonament miesięczny
 • Możliwość finansowania części lub całości inwestycji
 • Finansowanie inwestycji do 15 000 zł na oświadczenie bez zaświadczeń o dochodach i zatrudnieniu
 • Minimum formalności
 • Decyzja w 24h
 • Możliwość wcześniejszej spłaty
 • Realizacja inwestycji w 30 dni

Dofinansowanie instalacji fotowoltaicznych

Program „Mój Prąd”

Kup instalację fotowoltaiczną i zyskaj nawet 5000 zł dotacji. Pomożemy we wszystkich formalnościach związanych z pozyskaniem dotacji oraz Zakładem Energetycznym. Zadzwoń lub wyślij formularz kontaktowy, a nasi doradcy dobiorą najlepsze rozwiązanie dla Twoich potrzeb.

Szczegóły programu

Ministerstwo Energii we współpracy Ministerstwem Środowiska przygotowało program dofinansowania instalacji fotowoltaicznych w Polsce „Mój Prąd”. Program został ogłoszony 23 lipca 2019 r. przez Premiera Mateusza Morawieckiego w trakcie wspólnej konferencji z ministrami energii i środowiska – Krzysztofem Tchórzewskim i Henrykiem Kowalczykiem.

Głównym celem programu jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł fotowoltaicznych, a jego budżet to 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż 5000 zł. Wsparciem mogą zostać objęte instalacje o 2-10 kW mocy zainstalowanej. Program skierowany jest do gospodarstw domowych.

Przyjmowanie wniosków rozpoczęło się  w drugiej połowie 2019 roku.

Nabór wniosków jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej NFOŚiGW.

Założenia przygotowanego przez Rząd programu Mój Prąd:
 • Dofinansowanie do mikroinstalacji fotowoltaicznej o mocy zainstalowanej od 2kW do 10kW;
 • Wysokość dofinansowania  do 50% kosztów kwalifikowanych instalacji fotowoltaiczne (PV), nie więcej niż 5 tys. zł;
 • Koszty kwalifikowane – koszty zakupu i montażu instalacji fotowoltaicznej;
 • Jeżeli wnioskodawca otrzymał dofinansowanie lub jest w trakcie realizacji inwestycji fotowoltaicznej w ramach innego programu, nie może ubiegać się o ponowne wsparcie w ramach programu „Mój Prąd”;
 • Instalacja PV obejmuje panele fotowoltaiczne z niezbędnym oprzyrządowaniem;
 • Beneficjentem programu jest osoba fizyczna, która jest stroną umowy przyłączeniowej;
 • Wnioski o dofinansowanie składane będą z formie papierowej. Można je przesłać np. pocztą, kurierem lub złożyć osobiście w NFOŚiGW;
 • Kwalifikacja kosztów od dnia 23.07.2019 (datą poniesienia wydatku jest data opłacenia faktury);
 • Projekt nie może zostać zakończony (instalacja przyłączona przez OSD) przed ogłoszeniem naboru, natomiast projekt musi być zakończony na moment składania wniosku o dofinansowanie. To znaczy wnioski mogą być składane po zakupie i montażu instalacji PV, podpisaniu umowy dwustronnej z dystrybutorem energii  i zainstalowaniu licznika dwukierunkowego (co jest równoznaczne z zakończeniem inwestycji);
 • Wnioskodawca składa wniosek o dofinansowanie, który po zatwierdzeniu staje się umową o dofinansowanie oraz wnioskiem o płatność;
 • Do wniosku o dofinansowanie należy załączyć: fakturę za zakup i montaż instalacji PV, dowód zapłaty faktury, dokument potwierdzający instalację licznika dwukierunkowego wraz z danymi identyfikacyjnymi konkretnej umowy kompleksowej (wzór dokumentu zostanie opublikowany wraz z ogłoszeniem naboru na stronach NFOŚiGW);
 • Dofinansowanie może być udzielone jedynie na nowe urządzenia (wyprodukowane nie później niż 24 miesiące przed instalacją);
 • Projekt nie może dotyczyć wzrostu mocy już wcześniej zainstalowanej instalacji PV;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na ewentualne przeprowadzenie kontroli instalacji w okresie 3 lat od dnia wypłaty dofinansowania;
 • Beneficjent zobowiązany jest do zgody na przetwarzania i opublikowanie swoich danych osobowych (imię, nazwisko, miejscowość, moc instalacji);
 • Nie przewiduje się stosowania zabezpieczeń udzielonego dofinansowania.

Leasing

Finansowy, operacyjny lub pożyczka leasingowa

W Polsce jest kilka firm leasingowych, które zajmują się finansowaniem instalacji fotowoltaicznych jako leasing finansowy, operacyjny lub pożyczka leasingowa.

Leasing finansowy a leasing operacyjny

Leasing operacyjny polega na tym, że leasingodawca przekazuje korzystającemu środek trwały do użytkowania w zamian za opłaty – raty leasingowe. Działa tak samo jak leasing na samochód.
Taki leasing nie wymaga wysokich nakładów na start, a rata leasingowa występuje jako koszt uzyskania przychodu po stronie kupującego. Dla fotowoltaiki amortyzacja wynosi 10% i musi trwać minimum 4 lata (40% normatywnego okresu amortyzacji). Na czas trwania umowy, instalacja fotowoltaiczna pozostaje własnością leasingodawcy, a więc amortyzacja pozostaje po stronie firmy leasingowej.

Standardowo, klient musi dostarczyć wniosek, dokumenty finansowe za poprzedni cały rok finansowy oraz dokumenty finansowe z bieżącego roku.

Jeżeli mamy do czynienia z instalacją fotowoltaiczną, która jest przedmiotem leasingu, której wartość nie przekracza 100 tys netto, klient wypełnia tylko wniosek i oświadczenie majątkowe. Nie jest wymagane dostarczanie dokumentów finansowych i jest procesowany w szybkiej procedurze (1-4 dni). Jest to dobre dla klientów, którym zależy na szybkim czasie realizacji przedsięwzięcia.

Leasing finansowy daje większą elastyczność co do okresu trwania umowy, ale wymaga większego nakładu na początek: pierwsza rata + VAT od całości płatny przy pierwszej racie. Istnieje możliwość odzyskania VAT w formie zwrotu jednorazowego z Urzędu Skarbowego lub rozliczenia go przez Klienta w ramach działalności bieżącej. Instalacja zostaje ujęta w ewidencji środków trwałych kupującego, czyli amortyzacja jest po jego stronie kupującego. Leasingobiorca staje się właścicielem instalacji automatycznie po wpłacie ostatniej raty.

Pożyczka leasingowa a pożyczka bankowa

Pożyczka leasingowa to usługa podobna do kredytu, z tą różnicą, że finansowania udziela firma leasingowa a nie bank. Kupujący za zakup towaru otrzymuje fakturę VAT – to korzystne rozwiązanie w przypadku możliwości pozyskania dotacji.

Na start wymagany tylko czynsz inicjalny, czyli pierwsza wpłata, tzw. udział własny leasingobiorcy, która jest jednocześnie kosztem podatkowym.

Kupujący nie płaci podatku VAT do firmy leasingowej (tak jak w przypadku leasingu finansowego). W przypadku zwrotu Klientowi VAT przez Urząd Skarbowy możliwe jest zastosowanie tzw. „raty balonowej”. Jest to spłata początkowo jedynie odsetek, a spłata kapitału oraz ostatniej części odsetek następuje dopiero pod koniec okresu, na jaki została zawarta umowa kredytowa tzn. w ostatniej racie. To znacznie obniży koszt finansowania, a amortyzacja jest po stronie kupującego.